Riwka Furth

Na vijftien jaar ervaring als gediplomeerd Montessori leerkracht heb ik besloten mijn talenten 

voor een breder publiek in te gaan zetten. 

De leservaring op het gebied van Kosmisch Onderwijs* (cultureel erfgoed) en mijn

opleidingen aan de Gerrit Rietveld Academie en de styling academie Artemis hebben geresulteerd in
De Wereld Koffers. Twee van mijn passies komen hierin samen, te weten onderwijs én kunst. In De Wereld Koffers zijn deze twee elementen nauw verweven in de vorm van creatieve verwerkingen van culturele onderwerpen. Ik hoop dat het gebruik van de koffers tot net zo veel plezier zal leiden,
als dat het mij brengt bij het bedenken en samenstellen er van.


Riwka_Portrait_03

* Kosmisch Onderwijs en Opvoeding, een idee van Maria Montessori.

Het behandelt de thema’s van de kosmos en heeft tot doel het inlevingsvermogen en de verbeelding van kinderen te vergroten.
Het idee er achter is dat door kinderen kennis te laten nemen van het grote geheel en de mensen die daar deel van uitmaken,
zowel in tijd als in afstand, zij zich beter in kunnen leven in een ander en zo hun eigen positie kunnen bepalen. Zij leren dat zij deel
uitmaken van het grote geheel en dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen aandeel daarin. Kosmisch Onderwijs en
Opvoeding is daarmee een vorm van vredes opvoeding.